Google Meet Menjadi Sarana Memperingati Hari Besar Islam

  • 22 Agustus 2020
  • 12:00 WITA
  • Administrator
  • Berita

Google Meet - Era pandemi masih belum dinyatakan usai,  namun tidak menjadi halangan bagi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia untuk terus berkarya.  Sabtu, 22 Agustus 2020 HMJ Kimia melakukan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1442 H yang bertepatan dengan tanggal masehi Kamis, 20 Agustus 2020.  Peringatan dilakukan secara daring (dalam jaringan) dengan menggunakan platform Google Meet sebagai sarana pertemuan online.

Peringatan ini diikuti oleh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia FST UIN Alauddin Makassar.   Peserta yang hadir berjumlah sekitar seratus peserta.  Bertindak sebagai moderator Ulfiyaningsih, mahasiswi Jurusan Kimia angkatan 2019.  Dekan FST periode 2015-2019, Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag bertindak selaku pembawa hikmah diperingatan 1 Muharram dengan tema "Hijrah 4.0 Versi New Normal".

"Sebelum kita berbicara mengenai hijrah, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah umat Islam adalah umat terbaik. Hijrah secara umum adalah menghindarkan diri dari segala larangan Allah swt. Landasan teologis hijrah dalam Surah Al Baqarah ayat 218.  Hijrah senantiasa dilandasi dengan iman.  Perubahan ke arah yang lebih baik dengan landasan keimanan, bukan hanya maju tapi senantiasa istiqamah dalam menegakkan syariat Allah swt dan Rasulullah saw.  Semua upaya sungguh-sungguh ke jalan Allah itu disebut hijrah. Pada intinya, hijrah harus dengan iman," ungkap Prof. Arifuddin yang juga sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel dan Ketua Lembaga Penjamin Halal UIN Alauddin Makassar.